Untitled Document
 
 
솝베이스(12)
원재료(21)
물비누재료(9)
솝클레이(8)
물비누 페이스트(4)
천연분말(69)
허브/한약재(13)
     
 
 
비누원료/첨가물 > 전체조회 : 상품수 총136개 정렬: [판매순위] [낮은가격] [높은가격] [제품명]
 
 
 
11곡물분말-50g
2,700원
2,500
 
 
 
9곡물분말-50g
2,400원
2,200
 
 
 
APG/코나코파/ 데실글로코사이드
2,400원
2,200
 
 
 
CDE( 계면활성제) 500g
7,500원
6,800
 
 
 
EM 물비누 페이스트/샴푸용-500g
7,800원
7,100
 
 
 
EM 물비누 페이스트/세탁세제용
7,000원
6,300
 
 
 
EM 물비누 페이스트/손세정제용-500g
6,900원
6,300
 
 
 
EM 물비누페이스트/주방세제용-500g
7,300원
6,600
 
 
 
LES(엘이에스)
1,000원
900
 
 
 
MP 비누베이스(EM원액)-1kg
5,000원
4,500
 
 
 
MP 비누베이스-10kg
소비자가 : 30,000원
30,000원
 
 
 
MP 비누베이스-노랑(옐로우,노란색)-1kg
3,500원
3,200
 
 
 
MP 비누베이스-보라-1kg
3,500원
3,200
 
 
 
MP 비누베이스-빨강-1kg
3,500원
3,200
 
 
 
MP 비누베이스-초록(그린,녹색)-1kg
3,500원
3,200
 
 
 
MP 비누베이스-카렌듈라오일첨가-1kg
5,000원
4,500
 
 
 
MP 비누베이스-투명-1kg
소비자가 : 4,700원
3,500원
3,200
 
 
 
MP 비누베이스-파랑-1kg
3,500원
3,200
 
 
 
MP 비누베이스-화이트(흰색)-1kg
소비자가 : 4,700원
3,500원
3,200
 
 
 
[방향제용]크리스탈 스펀지-50g
6,000원
5,400
 
 
 
[친환경세제]과탄산나트륨1kg +용기 400ml +라벨 세트
6,400원
5,800
 
 
 
[친환경세제]구연산 1kg +스프레이건 300ml +라벨 세트
5,900원
5,400
 
 
 
[친환경세제]베이킹소다 1kg +용기 400ml +라벨 /원터치베이킹소다통
4,000원
3,600
 
 
 
[친환경세제]친환경세제3종 +용기+라벨 세트
15,440원
13,940
 
 
 
감국/건조-30g
5,100원
4,600
 
 
 
감초분말-50g
1,500원
1,400
 
 
 
거품제거제
1,200원
1,100
 
 
 
거품제거제 1L (식물성)
7,500원
6,800
 
 
 
과탄산나트륨/과탄산소다/친환경세제-1kg
4,800원
4,400
 
 
 
구기자(건조)-50g
3,500원
3,200
 
 
 
구연산/ PH조절,산화방지제/친환경세제
5,200원
4,700
 
 
 
녹두분말/천연분말
1,400원
1,300
 
 
 
녹차 분말/천연분말
2,700원
2,500
 
 
 
녹차잎/건조/ 50g
2,500원
2,300
 
 
 
다시마 분말/천연분말
1,600원
1,500
 
 
 
당귀 분말-50g
5,600원
5,100
 
 
 
대나무숯분말/천연분말
2,300원
2,100
 
 
 
대용량 비누베이스 화이트/투명비누베이스20kg(1Box)
소비자가 : 60,000원
56,000원
 
 
 
딸기 분말/천연분말
3,500원
3,200
 
 
 
라벤더 드라이허브-10g
2,000원
1,800
 
 
 
로즈마리드라이허브-10g
1,200원
1,100
 
 
 
맥반석 분말/천연분말
소비자가 : 2,000원
1,400원
1,300
 
 
 
물비누 베이스-1kg
6,500원
5,900
 
 
 
민들레 분말/천연분말
2,300원
2,100
 
 
 
바나나 분말-50g (품절)
3,000원
2,700
 
 
 
바질 파우더-50g
8,600원
7,800
 
 
 
바헤라 파우더-50g
8,700원
7,900
 
 
 
백강잠 분말/천연분말
3,300원
3,000
 
 
 
백련초 분말/천연분말
3,300원
3,000
 
 
 
백복령 분말-50g
2,300원
2,100
 
 
 
베이킹소다/탄산수소나트륨/중조/식소다/친환경세제-1kg
2,700원
2,500
 
 
 
벤토나이트 클레이
3,000원
2,700
 
 
 
병풀 분말/천연분말
2,100원
1,900
 
 
 
붕사 (Borax )
2,000원
1,800
 
 
 
브로콜리 분말/천연분말
3,900원
3,600
 
 
 
비누용 색소/수용성(노랑,초록,빨강,분홍,파랑)
1,000원
900
 
 
 
뽕잎(상엽)분말-50g
1,900원
1,800
 
 
 
살구씨 분말/천연분말
2,400원
2,200
 
 
 
삼백초 분말/천연분말
2,400원
2,200
 
 
 
상백피 분말-50g
4,900원
4,500
 
 
 
상추분말/천연분말 (품절)
4,900원
4,500
 
 
 
샴푸 베이스-1kg
6,500원
5,900
 
 
 
서시옥용산 분말
2,800원
2,600
 
 
 
소듐 코코일 이세치오네이트/보습, 순한 세정
2,500원
2,300
 
 
 
소목 분말/천연분말
1,600원
1,500
 
 
 
솔잎 분말-50g
2,400원
2,200
 
 
 
솝누들/반죽비누
4,700원
4,300
 
 
 
솝클레이 노랑(옐로우)
2,300원
2,100
 
 
 
솝클레이 레드(빨강)
2,300원
2,100
 
 
 
솝클레이 보라(바이올렛)
2,300원
2,100
 
 
 
솝클레이 브라운(갈색)
2,300원
2,100
 
 
 
솝클레이 블루(파랑)
2,300원
2,100
 
 
 
솝클레이 아이보리
2,300원
2,100
 
 
 
솝클레이 초록(그린,녹색)
2,300원
2,100
 
 
 
솝클레이 핑크(분홍)
2,300원
2,100
 
 
 
스피아민트 분말-50g
6,400원
5,800
 
 
 
스피아민트 허브-20g
3,500원
3,200
 
 
 
시금치 분말/천연분말
2,100원
1,900
 
 
 
시나몬/계피분말-50g
5,000원
4,500
 
 
 
쌀겨 분말/천연분말
1,200원
1,100
 
 
[1][2]